.::12D3™::.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn lớp D3

mời bạn đăng kí tham gia 4r

.::12D3™::.


 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  
Thống Kê Bài Gửi

Share | 

 

 lưu ý các hàm sau để thi thực hành tin

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
13/08/09, 09:12 pm

avatar

TỔNG TƯ LỆNH SƯ ĐOÀN 12D3

phu dan so

TỔNG TƯ LỆNH SƯ ĐOÀN 12D3

Xem lý lịch thành viên
Nam
số bài đã gửi : 2676
ngày sinh : 21/02/1992
Ngày tham gia : 23/05/2009
tuổi : 26
đến từ : D3 thân yêu

Bài gửiTiêu đề: lưu ý các hàm sau để thi thực hành tin

 
LOOKUP


Công dụng
Trả về một giá trị một giá trị từ một dòng hoặc một cột trong dãy ô hoặc mảng giá trị. LOOKUP có 2 dạng hàm: VECTƠ và MẢNG.
Dạng vetơ tìm kiếm một giá trị trên một dòng hoặc một cột của dãy ô, nếu tìm thấy sẽ trả về giá trị cùng vị trí trên dòng hoặc cột của dãy ô thứ 2.
Dạng mảng tìm kiếm một giá trị trên cột hoặc dòng đầu tiên của mảng. Nếu tìm thấy sẽ trả về giá trị tại vị trí tương ứng trên dòng hoặc cột cuối cùng của mảng giá trị.

Dạng VECTƠ

Công thức
=LOOKUP(lookup_value,lookup_vetor,result_vector)

lookup_value là giá trị LOOKUP sẽ tìm kiếm trên vetơ đầu tiên. Nó có thể là một số, ký tự, một giá trị logic, một tên định nghĩa một vùng ô hoặc một tham chiếu đến một giá trị.


lookup_vetor là một dãy ô chỉ bao gồm một cột hoặc một dòng chứa giá trị cần tìm. Những giá trong dãy này có thể là ký tự, số hoặc giá trị logic.


result_vector là một dãy ô chỉ bao gồm một cột hoặc một dòng chứa giá trị trả về. Kích thước của result_vetor bắt buộc phải bằng kích thước của lookup_vetor.


Lưu ý!
Các giá trị trong lookup_vetor phải được sắp xếp tăng dần -2,-1,0,1,2,...a-z,FALSE,TRUE. Nếu không LOOKUP có thể trả về một giá trị không chính xác.


Nếu không tìm thấy giá trị cần tìm lookup_value trong vectơ lookup_vetor thì hàm sẽ lấy giá trị lớn nhất mà nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tìm kiếm trong lookup_vetor.

Nếu giá trị tìm kiếm lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong lookup_vetor thì LOOKUP trả về lỗi #N/A!.


Dạng mảng

Công thức
=LOOKUP(lookup_value,array)

lookup_value là giá trị cần tìm trong mảng giá trị. Nó có thể là một số, ký tự, một giá trị logic, một tên định nghĩa một vùng ô hoặc một tham chiếu đến một giá trị.
Nếu LOOKUP không tìm thấy lookup_value, thì nó sẽ dùng giá trị lớn nhất trong mảng mà nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cần tìm lookup_value.
Nếu giá trị cần tìm lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất của dòng hoặc cột đầu tiên trong mảng (phụ thuộc và việc bạn khai báo mảng này trong công thức) thì LOOKUP trả về lỗi #N/A.

array là dãy ô có thể là ký tự, số, giá trị logic mà bạn cần tìm lookup_value.
Dạng mảng của hàm LOOKUP tương tư như hàm HLOOKUP và VLOOKUP. Nhưng khác biệt ở chỗ hàm HLOOKUP tìm trên dòng đầu tiên (horizotal), VLOOKUP tìm trên cột đầu tiên (Vertical) còn LOOKUP tìm trên cột hoặc trên dòng tùy thuộc vào việc khai báo mảng giá trị trong công thức.
Nếu một mảng có nhiều cột hơn dòng tức mảng đứng, LOOKUP sẽ tìm giá trị lookup_value trên hàng đầu tiên.
Nếu một mảng có nhiều dòng hơn cột tức mảng nằm ngang, LOOKUP sẽ tìm giá trị lookup_value trên cột đầu tiên.
Với HLOOKUP, VLOOKUP bạn có thể chỉ định cột trả về giá trị cần tìm. Nhưng đối với LOOKUP luôn trả về giá trị ở dòng hoặc cột cuối cùng.

Lưu ý!
Các giá trị trên hàng hoặc cột đầu tiên của mảng giá trị dùng để tìm kiếm phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần từ -2,-1,0,1,2,...a-z,FALSE,TRUE...Nếu không hàm có thể trả về một kết quả không chính xác.


HLOOKUP


Công dụng
Dò tìm một giá trị ở dòng đầu tiên của một bảng dữ liệu. Nếu tìm thấy sẽ trả về giá trị ở cùng trên cột với giá trị tìm thấy trên hàng mà bạn chỉ định. Hàm HLOOKUP thường dùng để điền thông tin vào bảng dữ liệu từ bảng dữ liệu phụ.


HLOOKUP xuất phát từ horizontal lookup : dò tìm theo phương ngang, hay theo dòng.

Công thức
=HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup)

lookup_value: là tìm một giá trị dùng để tìm kiếm, nó có thể là một giá trị, một tham chiếu hay một chuỗi ký tự.


table_array là vùng chứa dữ liệu cần tìm. Đây là bảng dữ liệu phụ có nội dung thường cố định, bao quát để bạn lấy dữ liệu.


Các giá trị ở dòng đầu tiên có thể là giá trị số, chuỗi ký tự, hoặc logic.

Nếu range_lookup là TRUE thì các giá trị ở dòng đầu tiên của bảng dữ liệu phụ này phải được sắp xếp tăng dần từ -2,1,0,1,2,...,A-Z,FALSE,TRUE. Nếu không hàm HLOOKUP sẽ trả giá trị không chuẩn xác.

Để sắp xếp các giá trị trong bảng dữ liệu từ trái qua phải để hàm cho kết quả phù hợp khi bạn dùng range_lookup là TRUE: Chọn vùng dữ liệu cần sắp xếp, kích vào menu Data, Sort. Nhấn nút Options bên dưới, đánh dấu Soft left to right, rồi nhấn OK. Kích chọn dòng cần sắp xếp trong danh sách. Chọn Ascending, và nhấn OK

row_index_num số thứ tự dòng trên bảng dữ liệu phụ mà dữ liệu bạn cần lấy. Giá trị trả về nằm trên dòng bạn chỉ định này và ở cột mà hàm tìm thấy giá trị dò tìm lookup_value.

range_lookup là giá trị logic bạn chỉ định muốn HLOOKUP tìm kiếm chính xác hay là tương đối. Nếu range_lookup là TRUE hàm sẽ trả về kết quả tìm kiếm tương đối. Nếu không tìm thấy kết quả chính xác, nó sẽ trả về một giá trị lớn nhất mà nhỏ hơn giá trị tìm kiếm lookup_value. Nếu range_lookup là FALSE hàm tìm kiếm chính xác, nếu không có trả về lỗi #N/A!


Lưu ý!
Nếu lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong dòng đầu tiên của bảng dữ liệu phụ, HLOOKUP trả về lỗi #N/A!.


Khi xuất hiện lỗi #N/A! bạn có thể mắc lỗi nhập dư một khoảng trống ở phía sau giá trị dò tìm hoặc trong bảng dữ liệu, kể cả chính và phụ.


Khi dùng hàm HLOOKUP để điền dữ liệu cho một bảng dữ liệu thì trong công thức cần phải tạo địa chỉ tuyệt đối cho bảng dữ liệu phụ table_array để công thức đúng cho các hàng còn lại khi bạn copy công thức xuống các ô bên dưới.VLOOKUP


Công dụng
Dò tìm một giá trị ở cột đầu tiên bên trái của một bảng dữ liệu. Nếu tìm thấy sẽ trả về giá trị ở cùng trên dòng với giá trị tìm thấy trên cột mà bạn chỉ định. Hàm VLOOKUP thường dùng để điền thông tin vào bảng dữ liệu từ bảng dữ liệu phụ.


VLOOKUP xuất phát từ vertical lookup : dò tìm theo phương đứng, hay theo cột.

Công thức
=VLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup)

lookup_value: là tìm một giá trị dùng để tìm kiếm, nó có thể là một giá trị, một tham chiếu hay một chuỗi ký tự.


table_array là vùng chứa dữ liệu cần tìm. Đây là bảng dữ liệu phụ có nội dung thường cố định, bao quát để bạn lấy dữ liệu.


Các giá trị ở cột đầu tiên có thể là giá trị số, chuỗi ký tự, hoặc logic.

Nếu range_lookup là TRUE thì các giá trị ở cột đầu tiên của bảng dữ liệu phụ này phải được sắp xếp tăng dần từ -2,1,0,1,2,...,A-Z,FALSE,TRUE. Nếu không hàm VLOOKUP sẽ trả giá trị không chuẩn xác.

Để sắp xếp các giá trị trong bảng dữ liệu từ trên xuống để hàm cho kết quả phù hợp khi bạn dùng range_lookup là TRUE: Chọn vùng dữ liệu cần sắp xếp, kích vào menu Data, Sort. Nhấn nút Options bên dưới, đánh dấu Soft top to bottom, rồi nhấn OK. Kích chọn cột cần sắp xếp trong danh sách. Chọn Ascending, và nhấn OK

row_index_num số thứ tự cột trên bảng dữ liệu phụ mà dữ liệu bạn cần lấy. Giá trị trả về nằm trên cột bạn chỉ định này và ở dòng mà hàm tìm thấy giá trị dò tìm lookup_value.

range_lookup là giá trị logic bạn chỉ định muốn VLOOKUP tìm kiếm chính xác hay là tương đối. Nếu range_lookup là TRUE hàm sẽ trả về kết quả tìm kiếm tương đối. Nếu không tìm thấy kết quả chính xác, nó sẽ trả về một giá trị lớn nhất mà nhỏ hơn giá trị tìm kiếm lookup_value. Nếu range_lookup là FALSE hàm tìm kiếm chính xác, nếu không có trả về lỗi #N/A!


Lưu ý!
Nếu lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong cột đầu tiên của bảng dữ liệu phụ, VLOOKUP trả về lỗi #N/A!.


Khi xuất hiện lỗi #N/A! bạn có thể mắc lỗi nhập dư một khoảng trống ở phía sau giá trị dò tìm hoặc trong bảng dữ liệu, kể cả chính và phụ.


Khi dùng hàm VLOOKUP để điền dữ liệu cho một bảng dữ liệu thì trong công thức cần phải tạo địa chỉ tuyệt đối cho bảng dữ liệu phụ table_array để công thức đúng cho các hàng còn lại khi bạn copy công thức xuống các ô bên dưới.13/08/09, 09:36 pm

avatar

PHÓ TỔNG TƯ LỆNH SƯ ĐOÀN D3VODOI

_♥_Đin_♥_

PHÓ TỔNG TƯ LỆNH SƯ ĐOÀN D3VODOI

Xem lý lịch thành viên
Nữ
số bài đã gửi : 2513
ngày sinh : 18/04/1992
Ngày tham gia : 27/05/2009
tuổi : 26

Bài gửiTiêu đề: Re: lưu ý các hàm sau để thi thực hành tin

 
nhìn hoa cả mắt Onion

¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸Nấm¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø


13/08/09, 09:38 pm

avatar

TỔNG TƯ LỆNH SƯ ĐOÀN 12D3

phu dan so

TỔNG TƯ LỆNH SƯ ĐOÀN 12D3

Xem lý lịch thành viên
Nam
số bài đã gửi : 2676
ngày sinh : 21/02/1992
Ngày tham gia : 23/05/2009
tuổi : 26
đến từ : D3 thân yêu

Bài gửiTiêu đề: Re: lưu ý các hàm sau để thi thực hành tin

 
cả năm chơi game bây giờ phải học thôi học nào YOYO


14/08/09, 12:56 pm

avatar

Phu nhân thứ trưởng bộ ngoại giao kapu

nhim_9x

Phu nhân thứ trưởng bộ ngoại giao kapu

Xem lý lịch thành viên
Nữ
số bài đã gửi : 706
ngày sinh : 20/02/1992
Ngày tham gia : 01/06/2009
tuổi : 26

Bài gửiTiêu đề: Re: lưu ý các hàm sau để thi thực hành tin

 
chẳng hiểu j kả????


28/08/09, 03:37 pm

avatar

TỔNG THAM MƯU CHÍNH TRỊ SƯ ĐOÀN D3

Chiến tí 92

TỔNG THAM MƯU CHÍNH TRỊ SƯ ĐOÀN D3

Xem lý lịch thành viên
Nam
số bài đã gửi : 1471
ngày sinh : 31/03/1992
Ngày tham gia : 16/07/2009
tuổi : 26
đến từ : Chợ Phùng Khoang

Bài gửiTiêu đề: Re: lưu ý các hàm sau để thi thực hành tin

 
thôi bố ạ ! Có thi về Excel đéo đâu !!! Nấm lùn QAYOYO Hãy để cho anh được yêu yêu em trong từng suy nghĩ
Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi
YOYO
Onion Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ
Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ
Onion Onion Onion


28/08/09, 03:45 pm

avatar

THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

[Dior]Kapu

THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Xem lý lịch thành viên
Nam
số bài đã gửi : 637
ngày sinh : 04/01/1992
Ngày tham gia : 24/07/2009
tuổi : 26
đến từ : Chicago

Bài gửiTiêu đề: Re: lưu ý các hàm sau để thi thực hành tin

 
Lại được bố Phú ! Làm mấy cái 2pic này chỉ tổ thêm 2pic chửi nhau ! :fuck:


31/08/09, 10:10 pm

avatar

Tổng tham mưu sư đoàn d3vodoi

red_devil_pro9x

Tổng tham mưu sư đoàn d3vodoi

Xem lý lịch thành viên
Nam
số bài đã gửi : 2187
ngày sinh : 01/01/1992
Ngày tham gia : 27/05/2009
tuổi : 26
đến từ : Hà Nội

Bài gửiTiêu đề: Re: lưu ý các hàm sau để thi thực hành tin

 
topic nào mà chả để chửi nhau:))

Hãy nghĩ suy rằng chẳng điều gì tự nhiên cho ta dễ dãi, càng dễ dãi càng chẳng bền lâu!


01/09/09, 07:17 am

avatar

TỔNG TƯ LỆNH SƯ ĐOÀN 12D3

phu dan so

TỔNG TƯ LỆNH SƯ ĐOÀN 12D3

Xem lý lịch thành viên
Nam
số bài đã gửi : 2676
ngày sinh : 21/02/1992
Ngày tham gia : 23/05/2009
tuổi : 26
đến từ : D3 thân yêu

Bài gửiTiêu đề: Re: lưu ý các hàm sau để thi thực hành tin

 
thôi thi nghề xong rồi khóa topic tại đây

Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: lưu ý các hàm sau để thi thực hành tin

 

 

lưu ý các hàm sau để thi thực hành tin

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
.::12D3™::. :: Góc học tập :: .::Các môn khác::.-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs